Broneeri Kivi-Roosi puhkemaja!

Calendar is loading...
- Vaba
22
- Broneeritud
22
- Broneeritud

captcha

 

Broneerimise tingimused.

FIE Imbi Lamp järgib puhkemajade broneerimisel ja broneeringute tühistamisel järgmisi tingimusi:

1. Müügieelne(sed) arve(d) tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.

2. Klient peab alati broneeringu tühistama, kui ta otsustab teenust mitte kasutada.

3. Kui klient ei ole maksnud arvet/arveid maksetähtajaks, siis on FIE Imbi Lambi-l õigus broneering tühistada.

Broneerimine ja maksmine:

Tirrutalu.ee kodulehel olevaid puhkemaju saab broneerida E-R 9.00-17.00 telefonil +372 52 37 029, e-posti aadressil imbi@tirrutalu.ee või E-P kodulehel www.tirrutalu.ee
Kui klient soovib lisaks majutusele lisateenuseid (giidi eksursioon,paadiretk jne.), siis teeb
FIE Imbi Lamp kliendile vastava pakkumise.

1. Pakkumine kehtib 7 päeva, mis on ühtlasi ka ajutine eelbroneering.

2. Broneering kinnitatakse vähemalt 50 % ettemaksuga planeeritavast eelarvest või erikokkuleppel garantiikirjaga.

3. Broneeringu kohene ettemaksuarve sisaldab vaid valitud puhkemaja ööbimist, lisateenuste arve lisandub kokkuleppel.

4. Esmase arve tasumisel on klient eelnevalt tutvunud teenuse tarbimise tingimustega ja ühtlasi on see nõusolek neist kinni pidada.

Arvete tasumine :

1. Kui broneering tehakse vähem kui 14 päeva enne teenuse kasutamist, siis saab klient ühe müügieelse arve kogu summa peale ja müügieelne arve tuleb tasuda 24h jooksul.

Arve tühistamine ja muutmine:

1. Tühistamise kuupäev on päev, millal FIE Imbi Lamp saab informatsiooni broneeringu tühistamise kohta kirjalikult. Kui klient näitab, et tühistamine on saadetud piisava ajavaruga, et see jõuaks kohale kavatsetud ajal, siis aktsepteeritakse tühistust isegi kui see jõuab kohale hiljem või ei jõua üldse kohale.

2. Kui broneering tühistatakse 31 või enam päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile ettemaks.

3. Kui broneering tühistatakse 16-30 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile kogusumma vähendatuna 10% võrra.

4. Kui broneering tühistatakse 15-7 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile kogusumma vähendatuna 30 % võrra.

5. Kui broneering tühistatakse vähem kui 6 päeva, kuid kuni 72 tundi enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile kogusumma vähendatuna 50% võrra.

6. Kui broneering tühistatakse vähem kui 72 tundi enne teenuse kasutamist, siis kliendile raha ei tagastata.
7. Kui broneering tühistatakse enne teenuse kasutamise algust kliendist mitte sõltuvatel põhjusel ning see leiab kirjaliku tõendamist siis tagastatakse raha täies ulatuses.

8. Broneeringu muutmine on võimalik kokkuleppel FIE Imbi Lamp-iga.

Kahjude korvamine.

1. Puhkemajja registreeritud klient vastutab materiaalselt rikutud või lõhutud inventari eest.

2.Klient peab maksma FIE Imbi Lamp-ile kahjude eest, mis ta on tekitanud puhkemajas. Kahjude kohta vormistatakse enne kliendiga kahepoolselt allkirjastatud akt.

Kaebused ja vaidluste lahendamine

1. Kõik kaebustest tuleb koheselt teatada FIE Imbi Lamp-ile telefonil +372 5237029.

2. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimistel kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused seaduses ettenähtud korras.

Broneeri Kivi-Roosi!

Calendar is loading...
- Vaba
22
- Broneeritud
22
- Broneeritud

captcha

logod